TR8-ตุรกี 9 วัน 7คืน ซุปตาร์บานสะพรั่ง เดือนเมษายน 63
TR8-ตุรกี 9 วัน 7คืน ซุปตาร์บานสะพรั่ง เดือนเมษายน 63
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
3-11 เม.ย. // 8-16 เม.ย. // 13-21 เม.ย. // 14-22 เม.ย.
เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ชมเมืองทรอย เมืองในตำนานกรีกโบราณ ม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ พักคัปปาโดเกีย 2 คืนมีโอกาสขึ้นบอลลูนถึง2วัน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ชมความสวยงามของดอกทิวลิปในเมืองอิสตันบลู 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี        

โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองอิสตันบูล)

2

เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค

 

โรงแรม  GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองไอวาลึค)

3

เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-
นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle

โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า (เมืองปามุคคาเล่)

4

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง

โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมสไตล์ถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย)

5

เมืองคัปปาโดเกีย-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า

โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมสไตล์ถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย)

6

เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก   

โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอังการ่า)

7

เมืองอังการ่า-เมืองอิสตันบูล –สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป

 โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอิสตันบลู)

8

เมืองอิสตันบูล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล

  
 
9 กรุงเทพฯ