TR8-เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4 วัน3 คืน เดือนเมษายน 63 ซุปตาร์โซ
TR8-เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4 วัน3 คืน เดือนเมษายน 63 ซุปตาร์โซ
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
11-14 เม.ย. // 12-15 เม.ย. // 13-16 เม.ย. // 14-7 เม.ย.
บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยที่ร้าน Sen Tay Ho พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย  ซาปา-สะพานแก้ว Rong May-ตลาดกลางคืนซาปา

โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์

            โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เมืองซาปา-กรุงฮานอย - วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สาย

            โรงแรม Boss Legend Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามก๊ก-สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร