TR3-ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต [เลทส์โก ซูโม่ซากุระ]
TR3-ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต [เลทส์โก ซูโม่ซากุระ]
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
1-19 เม.ย.
เยือนเมืองมรดกโลก เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เช็คอินวิวพันล้าน @อาซาฮี ฟุนะกาว่า ชมซากุระสุดว้าวทางเดินนักปราชญ์ ไม่พลาดชมศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสพิธีชงชาสไตล์ญี่ปุ่น #ว้าวมากแม่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์

โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน

3

ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท

โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน

5

สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ