TR3-ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ้]
TR3-ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ้]
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
มี.ค.-พ.ค.
เช็คอินครบสุดคุ้มสามเมืองในทริปเดียว เก็บภาพความประทับใจจุดชมซากุระแม่น้ำซาไก ไม่พลาดชมซากุระเส้นทางนักปราชญ์ ช้อปปิ้งเพลินๆ ชินไซบาชิ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

3

ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า

โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

5

ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

   
6

สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ