TR14-ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...ขนมต้มแดง คฤหาสน์วอลการ์ พบกับซานตาคลอสตัวจริง หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาบูลี่ เฉิงตู 7 วัน 6 คืน (3U)
TR14-ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...ขนมต้มแดง คฤหาสน์วอลการ์ พบกับซานตาคลอสตัวจริง หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาบูลี่ เฉิงตู 7 วัน 6 คืน (3U)
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
23-29 ธ.ค.
- ทัวร์จีน ร่วม Meeting กับ Santa Claus ตัวจริง เสียงจริง ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน - ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารตงเป่ย เป็ดย่าง สมุนไพรจีน - ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่ขายออฟชั่น ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป พบกับซานตาคลอสตัวจริงเสียงจริงพร้อมมีตติ้งกัน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า ลานสกีYABULI เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ ถ่ายรูปกับบ้านน้ำแข็ง ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว ให้ท่านทำ DIYแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 19.10-23.05)

โรงแรมที่สายการบินจัดไว้บริการ

2

เฉิงตู-ฮาร์บิน (3U8381 : 06.05-09.55) 
คฤหาสน์วอลการ์-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-พบกับซานตาคลอสตัวจริง ร่วมพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณลุงซานต้าอย่างใกล้ชิด

VOLGAR MANOR HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

คฤหาสน์วอลการ์-หมู่บ้านหิมะ-DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย

WANJIA MINSU(HOME STAY ในหมู่บ้านหิมะ)

หรือเทียบเท่า

4

เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)

YABULI-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)

HUAXUEZHE ZHIJIA

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

YABULI-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)

 

LONGTANG HOTEL

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

เกาะพระอาทิตย์-โชว์ว่ายน้ำแข็ง-D.I.Y.แกะสลักน้ำแข็ง-ถ่ายรูปกับบ้านน้ำแข็ง (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนจงเอียง-ฮาร์บิน-เฉิงตู

(3U8844 : 20.15-01.55+1)

   SEREN GETI HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7

ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

(3U8145 : 15.25-18.00)