TR4-TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N
TR4-TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
20 มี.ค.- 6 เม.ย.
ชมทุ่งคาโนร่าท่าทกลางซากุระนับพันต้น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็นสุดฟินส์
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง

 

 

2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนาริตะ – โอชิโน๊ะฮัคไค –

โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   

FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า 

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 

4

ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  อิออนมอล์นาริตะ

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 

5

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)