TR4-TOKYO SAKURA DAISUKI 5D3N
TR4-TOKYO SAKURA DAISUKI 5D3N
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
20 มี.ค.-6 เม.ย.
ชมสวนซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น - สวนอุเอโนะ - มากุโระริเวอร์ - จิโดริกะฟูจิ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง

 

 

2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริงะ –

โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 

FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า 

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค–  โอไดบะ  - นาริตะ

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 
4

ตลาดปลาซึกิจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ฮาราจุกุ – ชินจุกุ  - นาริตะ

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 

5

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)