TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
20 มี.ค.-3 เม.ย.
ซากุระต้องญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่พลาดชมความว้าวของซากุระ @สวนโชวะคิแนนและอุเอโนะ เยือนวัดดังที่อาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิไฮไลท์ที่ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - สวนโชวะคิเนน - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - โอไดบะ

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

 สวนอูเอโนะ - ชมซากุระสวนจิโดริกะฟุจิ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ

 
6

กรุงเทพฯ