TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
22 มี.ค. - 1 เม.ย.
เช็คอินอุโมงค์ซากุระ และ ดอกนาโนะฮานะ @ไซตามะ ชมความงามสวนดอกไม้ฮิตาชิที่มีให้ชมตลอดทั้งปี ชมมนต์เสน่ห์เมืองคาวาโกเอะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง   

 

 

2

นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

3

ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วัดอาซากุซะ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
6

อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ