TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ]
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
28 มี.ค. - 17 เม.ย.
เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ  - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
6

วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ