TR3-ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก ซากุระโชกุน]
TR3-ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก ซากุระโชกุน]
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
20 มี.ค. - 10 เม.ย.
ชมซากุระสุดว้าวกับราคาสุเลิฟ!!! ไม่พลาดชมจุดซากุระในโตเกียว @สวนอุเอโนะ และโชวะคิแนน เยือนวัดวัง วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ และฮาราจูกุ #ว้าวมากแม่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)             

 

 

2

นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี -  ชินจูกุ

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง