TR8-EASY MAGICAL GEORGIA 6D3N
TR8-EASY MAGICAL GEORGIA 6D3N
ราคาเริ่มต้น : 36,990 บาท
เม.ย.-มิ.ย.
จอร์เจียดีๆ ในวันหยุดของคุณ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ

 

2

อิสตันบูล – ทบิลีซี – วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า – รูปปั้น MOTHER OF GEORGIA – โรงอาบน้ำโบราณ – สะพานแห่งสันติภาพ

Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

3

ทบิลีซี – ถนน GEORGIAN MILITARY HIGHWAY – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลีซี

Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

4

ทบิลีซี – กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – เมืองถ้ำอัพลีสสิค – ทบิลีซี

Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว
5

ทบิลีซี – มิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย – ท่าอากาศยาน TBILISI INTERNATIONAL AIRPORT – อิสตันบูล

   
6

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ