TR23-PRO ชมพูว๊าว OSAKA KYOTO FREEDAY 4D3N
TR23-PRO ชมพูว๊าว OSAKA KYOTO FREEDAY 4D3N
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
มี.ค.-เม.ย.
>> บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ + ย่านกิออน ศาลเจ้าจิ้งจอก >> ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนด้านหน้าปราสาทโอซาก้า >> ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo’70 Commemorative >> อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล >> WIFI FREE ON BUS // น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - EXPO CITY

 

OSAKA HOTEL

หรือเทียบเท่า
2

เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ - ร้านชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมซากุระ ณ ย่านกิออน - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ L : ชาบูบุฟเฟต์

OSAKA HOTEL

หรือเทียบเท่า
3

อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

OSAKA HOTEL

หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05)