TR3- ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]
TR3- ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
11-23 เม.ย.
สงกรานต์ดีๆ ไม่พลาดชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น!!! นมัสการพระใหญ่อุชิคุ เช็คอินสวนดอกไม้ฮิตาชิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ

 โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ชมดอกวิสทีเรีย - อิออน มอลล์

โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ

 
5

กรุงเทพฯ