TR3-ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค]
TR3-ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค]
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
เม.ย.-มิ.ย.
เทศกาลชมดอกพิงค์มอสว้าวมากแม่!!! เช็คอินชมดอกอาซาเรีย @ศาลเจ้าเนชุ เก็บภาพความประทับใจดอกเบบี้บลู นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ ตรงวันหยุด - วันแรงงาน 1 พ.ค. - วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. - วันวิสาขบูชา 6 พ.ค. - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ

 โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน - สนามบินนาริตะ

 
5

กรุงเทพฯ