TR3-ตุรกี [เลทส์โก พาชิลทิวลิป]
TR3-ตุรกี [เลทส์โก พาชิลทิวลิป]
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
เม.ย.-พ.ค.
บินตรงสู่ตุรกี พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี เข้าชมความงดงามจุดไฮไลท์พระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ และ สุเหร่าสีน้ำเงินสุดอลังการ สุดว้าวพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน !! พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด ตรงวันหยุด - วันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. - วันแรงงาน 1 พ.ค. - วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. - วันวิสาขบูชา 6 พ.ค.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

  
2

สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย

BURCU KAYA HOTEL, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า

3

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
4

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่      

NINOVA THERMAL HOTEL, Pamukkale หรือเทียบเท่า
5

เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี

ROYAL PALACE HOTEL, Kusadasi หรือเทียบเท่า

6

เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส   

Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
7 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
8 เมืองอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก         เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี             
8

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย