พักโอซาก้า - เกียวโต 3 วัน 2 คืน พร้อม ซิตี้ทัวร์ 1 วัน
พักโอซาก้า - เกียวโต 3 วัน 2 คืน พร้อม ซิตี้ทัวร์ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น : 5,900 บาท
ส.ค.-ธ.ค.
ราคานี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน Trip Highlight แพคเกจเที่ยวโอซาก้า 3 วัน 2 คืน (*สามารถเลือกดู แพลนเดินทาง ได้ด้านล่าง) ซิตี้ทัวร์เที่ยวแลนด์มาร์คขึ้นชื่อของโอซาก้า - เกียวโต เต็มวัน 1 วัน เดินทางโดยรถโค้ชนำเที่ยวที่สะอาดและสะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
โรงแรม ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาพักเดี่ยว ท่านละ

OSAKA FUJIYA HOTEL

 

วันนี้ - เดือนธันวาคม 2562

5,900

9,900

IBIS STYLE OSAKA NAMBA HOTEL

วันนี้ - เดือนธันวาคม 2562

5,900

9,900

HEARTON HOTEL SHINSAIBASHI

วันนี้ - เดือนธันวาคม 2562

5,900

9,900

 

HOLIDAY INN OSAKA HOTEL

วันนี้ - เดือนธันวาคม 2562

8,900

15,990

หมายเหตุ : ราคานี้เดินทางได้ทุกวันอาทิตย์ – ศุกร์ 
                ราคานี้ต้องจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
                หากเดินทางช่วงเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจอง

 

ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่โอซาก้า

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวเอง
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : ซิตี้ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต แบบเต็มวัน 1 วัน

 • 08.00 น. จุดขึ้นรถ จุดแรก - VIP Villa Namba
 • หรือ 09.00 น. จุดขึ้นรถ จุดที่สอง - Kyoto VIP LOUNGE
 • *** ระบุจุดขึ้นรถ 1 จุด ***
 • สู่ ศาลเจ้าเทพจิ้งจอกขาว ฟูชิมิอินาริ สักการะขอพรหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (ในเวลา 60 นาที)
 • สู่ สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า (ในเวลา 120 นาที)
 • สู่ วัดทอง หรือ วัดคินคะคุจิ (ในเวลา 40 นาที) (ไม่รวมค่าเข้า 600 เยน)
 • แวะ วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะนารา ให้อาหารกวางน้อยแสนน่ารัก (ในเวลา 60 นาที)
 • 17.50 น. เดินทางกลับถึง Kyoto VIP LOUNGE
 • 18.50 น. เดินทางกลับถึง VIP Villa Namba
 • เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวเอง
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย  

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เดินทางด้วยตัวท่านเอง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

อัตรานี้รวม

 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ซิตี้ทัวร์โอซาก้า-เกียวโต เต็มวัน 1 วัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว