TR11-XW-H25 จีน ฮาร์บิ้น HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน
TR11-XW-H25 จีน ฮาร์บิ้น HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท
25 ธ.ค.-1 ม.ค.
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เกาะพระอาทิตย์ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง อนุสาวรีย์ฝังหง โบสถ์เซ็นโซเฟีย พระราชวังจอมปลอม อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง ,ถนนจงยาง พักรร.ระดับ 4ดาว: จี๋หลิน1คืน, ฮาร์บิน1คืน, ฉางชุน1คืน, เสินหยาง1คืน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง         

 

 

2

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กงถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน

เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกล้เคียงกัน   

3

เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น

เมืองฮาร์บิ้น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*):หรือระดับใกล้เคียงกัน

4

โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน    

เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน

5

เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจูจัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง   

 เมืองเสิ่นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน

6

เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง