TR8-HONGKONG เน้นๆ 9,889 3D2N MS HAPPY NEW YEAR
TR8-HONGKONG เน้นๆ 9,889 3D2N MS HAPPY NEW YEAR
ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.
ฮ่องกง…เน้นๆ ไหว้พระ+ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) – THE SYMPHONY OF LIGHT – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

O HOTEL หรือเทียบเท่า

 

2

ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

O HOTEL หรือเทียบเท่า

 

3

ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต –  สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)