TR8-TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส
TR8-TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
16-30 เม.ย.
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)             

 

 

2

สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

3

เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น ขาปู

FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

4

ทุ่งดอกพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
5

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง