TR8-OSAKA KYOTO TOTTORI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ สีชมพู
TR8-OSAKA KYOTO TOTTORI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ สีชมพู
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
16/03/2020 - 12/04/2020
ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)             

 

 

2

สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

            Fujiya Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า

Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ