TR8-FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3)
TR8-FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3)
ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
มี.ค.-เม.ย.
สงกรานต์นี้เบื่อเล่นน้ำรึยัง?? ถ้าเบื่อแล้วเราไปชมซากุระเปลี่ยนบรรยากาศกันไหม ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)             

 

 

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ –ศาลเจ้าฟูระตะ - เมืองฟุกุชิมะ – ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

4

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
5

สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง