TR11-FD402 จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน
TR11-FD402 จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
27ก.ค.-1 ส.ค. / 12-17 ต.ค. / 19-24ต.ค. / 26-31ต.ค. / 9-14 พ.ย. / 23-28 พ.ย. / 7-12 ธ.ค. / 14-19ธ.ค. / 21-26ธ.ค. / 28ธ.ค. - 2 ม.ค.
แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บินตรง โดยสายการบิน Thai Air Asia
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว

วันที่ 2

ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง

วันที่ 5

ฉู่สง -คุนหมิง -สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

วันที่ 6

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Flights
AIR ASIA
Departure Flight: FD582 (08.05-11.25)
Arrival Flight: FD585 (02.00-03.15)