TR11-8L82 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน
TR11-8L82 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ต.ค.-พ.ย.
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชุนซีลู่ เมนูพิเศษเลิศรส: สุกี้ธิเบต,อาหารกวางตุ้ง,อาหารเสฉวน บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air แถมฟรี!! หมอนรองคอหมีแพนด้า พักโรงแรม 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว

  จิ่วจ้ายโกว: CELEBRITY HOTEL  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

2

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

จิ่วจ้ายโกว: CELEBRITY HOTEL  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

3

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-เฉิงตู                                               

เฉิงตู : YAJUE  HOTEL (5*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

4

ถนนจินหลี OPTION: อัพเกรด 1มื้อเป็นสุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สนามบินเฉิงตู 

 

5

เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
20-24 ตุลาคม 2562 17,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง
27-31 ตุลาคม 2562 16,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 17,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง