TR11-3U211 จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน
TR11-3U211 จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
พ.ย.-ธ.ค.
เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน - ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย สมญาณามสันหลังของมังกร - พิชิตยอดภูเขาสวรรค์ สูงจากระดับน้ำทะเล 4,860 เมตร - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ชมความน่ารักและซุกซนของเหล่าหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด - ช้อปปิ้งถนนซอยแคบซอยกว้าง ถนนคนเดินจินหลี - เมนูพิเศษ: อาหารกวางตุ้ง ,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มรสเด็ด,อาหารตุ๋นยาจีน - โรงแรมระดับ 4 ดาว เฉิงตู 2 คืน ,เม่าเสี้ยน 2คืน - บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู  

 XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

2

เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซียน

XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

3

อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน                                          

XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

4

เม่าเซี่ยน-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่

XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

5

เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
13-17 พฤศจิกายน 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง