TR11-CZ53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน
TR11-CZ53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
พ.ย.-มี.ค.
CZ53: เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน - เซี่ยงไฮ้ มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงาม “นครปารีสแห่งตะวันออก” - เมืองหังโจว สวรรค์บนดิน ล่องเรือทะเลสาบซีหูตามรอยนางพญางูขาว - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก - ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด - Outlet Mall Florentia Village สวยและอลังที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย ย่านที่ฮอตฮิตสำหรับคนชอบถ่ายรูป - บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน China Southern พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หังโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 2 คืน >ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า< เมนูพิเศษ: ไก่ขอทาน+หมูตงพอ, ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

3

หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง                                    

RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

4

ตลาดเถาเป่า-ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย- OUTLET MALL FLORENTIA VILLAGE

RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

5

อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
06-10 พฤศจิกายน 2562 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
11-15 พฤศจิกายน 2562 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 752 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
25-29 พฤศจิกายน 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
09-13 ธันวาคม 2562 12,888 3,500 15,888 15,888 5,000
จอง
16-20 ธันวาคม 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
23-27 มีนาคม 2563 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง