TR11-8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน
TR11-8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ต.ค.-ม.ค.
8L81: ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชุนซีลู่ เมนูพิเศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คืน,เฉิงตู 1คืน บินตรงเฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว

 NEWJIUZHAI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

2

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

MINJIANG HAOTING HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-เฉิงตู                                      

ACME ARGYLE GRAND HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

4

ถนนจินหลี- OPTION: อัพเกรด 1มื้อเป็นสุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สนามบินเฉิงตู 

 

5

เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
13-17 ตุลาคม 2562 19,888 4,500 22,888 22,888 5,000
จอง
16-20 ตุลาคม 2562 19,888 4,500 22,888 22,888 5,000
จอง
20-24 ตุลาคม 2562 19,888 4,500 22,888 22,888 5,000
จอง
23-27 ตุลาคม 2562 19,888 4,500 22,888 22,888 5,000
จอง
27-31 ตุลาคม 2562 19,888 4,500 22,888 22,888 5,000
จอง
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 18,888 4,500 21,888 21,888 5,000
จอง
03-07 พฤศจิกายน 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
06 พฤศจิกายน 2562 - 00 543 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
10-14 พฤศจิกายน 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง
13-17 พฤศจิกายน 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
17 พฤศจิกายน 2562 - 00 543 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
24-28 พฤศจิกายน 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
01 ธันวาคม - 05 มกราคม 2562 13,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
04-08 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
08-12 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
11-15 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
15-19 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
18-22 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
22-26 ธันวาคม 2562 14,888 4,500 17,888 17,888 5,000
จอง
25-29 ธันวาคม 2562 15,888 4,500 18,888 18,888 5,000
จอง
29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 19,888 45,000 22,888 22,888 5,000
จอง