TR14-ขนมช่อมะลิ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 5 คืน (XW)
TR14-ขนมช่อมะลิ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 5 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : TR14-จีน
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ธ.ค.-ก.พ.
- ทัวร์จีน ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมพระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด - ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ย สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวฮาร์บิน เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย - ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่ขายออฟชั่น ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ สวนสตาลิน ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง รถไฟความเร็วสูง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินดอนเมือง

 
2

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง  

(XW 878 : 02.45-08.50)-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน

LIFENG HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ

GUANGDIAN INTER

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

YABULI -หมู่บ้านหิมะ-DREAM HOME

(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย

WANJIA  INSU(HOME

STAY ในหมู่บ้านหิมะ)

หรือเทียบเท่า

5

ชมเขาแกะหญ้า-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)

 

LIFENG HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

6

เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง

   

ORIENTAL GINZA  HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7

เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

(XW 877 : 10.15-15.10)