TR4-KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII
TR4-KIX15 XJ OSAKA SAKURA KAWAII
รหัสทัวร์ : TR4-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
มี.ค.-เม.ย.
เช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโตเกียว ให้อาหารเหล่ากวางสุดคิ้วท์ นาราปาร์ค
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า

 ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเท่า 

2

โอซาก้า – เกียวโต – ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ -  วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-กิฟุ

TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า 

3

ชมซากุระริมแม่น้ำชินซากาอิ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ  - อิออน - กิฟุ 

TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า 
4

นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ  - สนามบินคันไซ

 
5

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)