TR2-ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี4
TR2-ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี4
รหัสทัวร์ : TR2-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท
มิ.ย.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่

โรงแรม Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่า

3

โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

โรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

4

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-  ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ-บุฟเฟต์ขาปู

โรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า
5

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

 โรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า
6

สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง