TR11-LOVE JAPAN โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส
TR11-LOVE JAPAN โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส
รหัสทัวร์ : TR11-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
พ.ค.-มิ.ย.
สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชิจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์1วัน/เลือกเที่ยวTokyo Disney
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

ท่าอากาศยานนาริตะ – ขึ้นฟูจิชั้น5 – ชิซุโอกะ – ออนเซ็น

Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ

Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (โปรแกรมไกด์เสนอขายหน้างาน)

Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

5

วัดนาริตะ - ร้านละลายเงินเยน - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง