TR2-ญี่ปุ่น แฮปปี้ ฮอกไกโด สายเปย์ 5วัน3คืน
TR2-ญี่ปุ่น แฮปปี้ ฮอกไกโด สายเปย์ 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : TR2-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ก.ค.-ส.ค.
โทมิตะ ฟาร์ม ซัปโปโร คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด บุฟเฟต์ขาปู
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่

Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่า

3

โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

4

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-  ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ-บุฟเฟต์ขาปู   

DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

5

สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง