ทัวร์ไต้หวัน
TR8- VZRMQ02 ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
โดยสายการบิน VIETJET AIR นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
3 ส.ค. -30ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท
TR8-TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์...หม้อรวม
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
12-16ต.ค. /19-23ต.ค. /22-27ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
TR8-VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
โดยสายการบิน VIETJET AIR สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
2 ส.ค. - 26 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
T23-ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !! ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
30 ธ.ค. 2019 - 2 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN COLORFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
31 ธ.ค. 2019 - 03 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
29 ธ.ค. 2019 - 1 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
T23-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆ คูลๆ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
12 ต.ค. - 26 ต.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
T23-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
4 ต.ค. - 28 ต.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
T23-ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
15 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
TR11-CI-201 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน
CI-201:ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน ∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ** เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี ** พักโรงแรม:พักที่นิวไทเป1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน ไทจง 1คืน
ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
TR11-CI-202 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน
CI-202:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน ไทเป วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน เกาสง วัดโฝวกวงซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ทุนเท็กซ์สกายทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง>ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี พักโรงแรม:พักเถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน เกาสง 1คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES บินตรงสู่ไทเป บินกลับจากเกาสง
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
TR11-XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
XW-T39:ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน
พ.ย.-มี.ค
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
TR23-PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
21-24 มิ.ย. /17-20 ก.ค. / 16-19 ส.ค. / 30ส.ค. - 2ก.ย. / 20-23 ก.ย. / 11-14 ต.ค. / 18-21ต.ค. / 23-26ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
TR23-PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ *** ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ***
9-12 ส.ค. / 23-26 ส.ค. / 6-9 ก.ย. / 27-30 ก.ย. / 4-7 ต.ค. / 25-28 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR23-ไต้หวัน PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
30ธ.ค.-2ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-ไต้หวัน PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
27ก.ย.-28ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR23-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
27ก.ย.-28ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR23-ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
15พ.ย.-10ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท