ทัวร์ญี่ปุ่น
TR2-ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN 5วัน3คืน
ก.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,876 บาท
TR23- TOKYO FUJI SNOW EASY EASY
อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
TR23-PRO EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KANAZAWA
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเค็นโระคุเอ็น ปราสาทคานาซาว่า ศาลเจ้าโอสึคันนอน // ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET พิเศษ !! นั่งกระเช้าลิฟต์ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอกพิทูเนีย ณ สวน HIRUGANO PICNIC GARDEN พักกิฟุ 1 คืน พักคานาซาว่า 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน
ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR23-PRO EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KANAZAWA 4D3N
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเค็นโระคุเอ็น ปราสาทคานาซาว่า ศาลเจ้าโอสึคันนอน // ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET พิเศษ !! นั่งกระเช้าลิฟต์ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอกพิทูเนีย ณ สวน HIRUGANO PICNIC GARDEN พักกิฟุ 1 คืน พักคานาซาว่า 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR23-PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER
ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR23-PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER 6D4N
ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
42,999 บาท
TR23-PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER 6D4N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
เที่ยวครบทุกวันไม่มีฟรีเดย์ พักอาซาฮิคาวะ 2 คืน พักในเมืองซัปโปโรติดแหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน
ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
42,999 บาท
TR23-PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ภูเขาฟูจิ ประจำปี 2020 ณ สวนโออิชิ ชม สวนดอกทิวลิป หรือ ดอกไม้นีโมฟีล่าสีฟ้า ณ สวนฮามามัตสึ ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ // แช่ออนเซ็น 1 คืน
มิ.ย.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
TR23-PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ภูเขาฟูจิ ประจำปี 2020 ณ สวนโออิชิ ชม สวนดอกทิวลิป หรือ ดอกไม้นีโมฟีล่าสีฟ้า ณ สวนฮามามัตสึ ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ // แช่ออนเซ็น 1 คืน WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
TR23-PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D 3N
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า หรือที่มีชื่อเรียกอีกว่า "ลิตเติ้ล โตเกียว" ชมเทศกาล ทุ่งพิงคืมอส + ภูเขาไฟฟูจิ //แช่ออนเซ็น 1 คืน
มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
TR23-PRO PINKMOSS OSAKA HIMEIJI FREEDAY 4D3N
บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมสวนพิงค์มอส ณ Hana no Jyutan เมืองเฮียวโงะ ชม ปราสาทฮิเมจิ 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น แช่เท้าฟรี ณ อาริมะ ออนเซ็น (ออนเซ็นจักรพรรดิ) อิสระฟรีเดย์ หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR23-PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชมวิถีชีวิตของผู้คนและบ้านเรือน ชมปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ + เดินเล่นถนนช้อปปิ้งมัตสึโมโต้
พ.ค.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR23-PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4D3N
บินตรงสู่นาโกย่า โดยสายการบิน Thai Lion Air ชมความงามกับเส้นทางะรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น
มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA
ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA 5D3N
ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI LAVENDER
มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N
มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI PINKMOSS
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY ภาค II 5D 3N
อิสระดิสนีย์แลนด์ 1 วันเต็ม WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
26,300 บาท
TR23-PRO TOKYO NIKKO AUTUMN
ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท