ทัวร์พม่า
TR1-พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
TR1-พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (PG)
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
TR1-พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ระฆังมิงกุน l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี l เจดีย์พญาเธียรดาน
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
TR1-พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
TR1-พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)
มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง | พุกาม | เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิงกุน
พ.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
TR1-พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา 3วัน2คืน บินตรงเชียงใหม่
ย่างกุ้ง | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) | ตลาดสก๊อต | เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | วัดงาทัตจี | วัดบารมี แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ) แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก
ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR1-พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)
ย่างกุ้ง | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) | ตลาดสก๊อต | เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | วัดงาทัตจี | วัดบารมี
พ.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR1-พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) BY DD
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท
TR1-พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY (DD)
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก l ฟรีกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 1 เที่ยว l เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
TR20-YANGON HUNSAWADEE KYAIKTIYO PAGODA
ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
TR20-ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงน้ำเทพทันใจ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น
ก.ค.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
TR23- ไหว้พระ 5วัดเสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
TR23-พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน
3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพระเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด และ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช็อปปิ้งเพลิน ๆ ที่หงสาวดี และ ตลาดสก็อต
มิ.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
TR23-ย่างกุ้ง - สิเรียม - บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 3 วัน 2 คืน
ขอพรเทพทันใจถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น!!
พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
TR23-ย่างกุ้ง - สิเรียม - บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 3 วัน 2 คืน
ขอพรเทพทันใจ 2 องค์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก๊อต Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น
มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
TR23-ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงน้ำเทพทันใจ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ
พ.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
TR23-ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงน้ำเทพทันใจ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ
พ.ค.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
TR23-ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
มิ.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
TR23-เวียดนามใต้-ดาลัท-มุยเน่-4วัน (บินเข้า-ออก ดาลัท)
เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี (พักหรุ 4 ดาว ที่เมืองดาลัท 2คืน) เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวกแก๊ป
พ.ค.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
TR29-Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง 2วัน1คืน
Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง 2วัน1คืน พักหรู 5 ดาว Grand Mercure Yangon แจกโสร่งและเทพทันใจทุกที่นั่ง
ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
7,777 บาท