ทัวร์อินเดีย
TR1-อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน (TG)
กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล
มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
28,900 บาท
TR1-อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี PERFECT TIME IN KASHMIR 6วัน 4 คืน BY (XW)
กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | แคชเมียร์ | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ด
พ.ค.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
25,900 บาท
TR1-เสน่ห์แห่งนครสีชมพู ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY XW
ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate
พ.ค.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท