ทัวร์ภูฏาน
TR1-ภูฏาน ศรัทธา อ้อมกอด หิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (B3)
พาโร | ทิมพู |วัดชิมิลาคัง | โดชูลาพาส | พูนาคา | วัดทักซัง
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
56,900 บาท
TR9-(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ธ.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท