ทัวร์จอร์แดน
TR1-JORDAN – ISRAEL 9 DAYS 6 NIGHTS
จอร์แดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซี | เบธเลเฮม | เยรูซาเลม | กำแพงร้องไห้ | เทล อาวีฟ
ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
TR1-จอร์เเดน The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS (EK)
เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช
พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
46,900 บาท
TR1-จอร์เเดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS (EK)
จอร์แดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซี | เบธเลเฮม | เยรูซาเลม | กำแพงร้องไห้ | เทล อาวีฟ
ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
TR3-จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]
ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก "เดดซี"
ก.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท