มหัศจรรย์..อินเดีย ทัชมาฮาล บินTG BT-DEL02_TG
มหัศจรรย์..อินเดีย ทัชมาฮาล บินTG BT-DEL02_TG
รหัสทัวร์ : TR35-อินเดีย
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
12ก.ย.-25พ.ย.
ไฮไลท์ พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ  PARK REGIS HOTEL
2

พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ          

FUJI SUN PARK REGIS HOTEL
3

ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท    

MANSINGH / THE FERN HOTEL
4

ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดลักษมีนารายัน ● ตลาดจันปาท

 
5

สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
12-16 กันยายน 2562 20,900 4,000 19,900 20,900 0
จอง
10-14 ตุลาคม 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
24-28 ตุลาคม 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
21-25 พฤศจิกายน 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง