เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน by SL
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน by SL
รหัสทัวร์ : TR4-HAN03 เวียดนามเหนือ
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
19-22 พ.ค./ 9-12มิ.ย./23-26มิ.ย. / 7-10 ก.ค. /28-31 ก.ค. / 11-14 ส.ค./ 25-28 ส.ค. / 1-4ก.ย. / 15-18 ก.ย. / 20-23 ต.ค./25-28 ต.ค. / 3-6 ต.ค. 10-13 ต.ค. /17-20 ต.ค.
นั่งรถราง + ขึ้นกระเช้า เรือกระจาดฮาลองบก อ่าวฮาลองเบย์ ยอดเขาฟานซิปัน ซีฟู้ด+ไวน์บนเรือสำราญ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม