TR3-เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว] 4D3N
TR3-เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว] 4D3N
รหัสทัวร์ : TR3-เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ต.ค.-ธ.ค.
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติกผ่านลมหนาว สูดอากาศบริสุทธิ์ไร่ชารูปหัวใจ สุดหวาดเสียวสะพานแก้วยาวที่สุดในเวียดนาม สถานที่เที่ยวใหม่ ล่องเรือสัมผัสธรรมชาตินิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก สถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND ไหว้พระวัดไบ่ดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์           

 KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

2

ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์

MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์

HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

4

เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
10-13 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
13-16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
17-20 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
24-27 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562 8,999 3,500 8,999 8,999 3,900
จอง
14-17 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
05-08 ธันวาคม 2562 11,999 3,500 11,999 11,999 3,900
จอง
12-15 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
19-22 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
26-29 ธันวาคม 2562 13,999 3,500 13,999 13,999 3,900
จอง