กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
10-13 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
13-16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
17-20 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
24-27 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562 8,999 3,500 8,999 8,999 3,900
จอง
14-17 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 9,999 3,500 9,999 9,999 3,900
จอง
05-08 ธันวาคม 2562 11,999 3,500 11,999 11,999 3,900
จอง
12-15 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
19-22 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 10,999 10,999 3,900
จอง
26-29 ธันวาคม 2562 13,999 3,500 13,999 13,999 3,900
จอง