TR3-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]
TR3-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]
รหัสทัวร์ : TR3-อินเดีย
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ก.ย.-ธ.ค.
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ไฮไลท์สุดในย่านนี้ใบไม้เปลี่ยนสี ต้องร้องว้าว!! พักโรงแรม 4 ดาว และพักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า..กุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล และยิ่งไปกว่านี้หลากหลายด้วยบริการอาหารไทย 1 มื้อ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ทะเลสาบดาล  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
2

กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า

Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
3

ทุ่งดอกแซฟรอน - สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
4

สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก...  Howard The Fern หรือเทียบเท่า

5

ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

   
6

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

   
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
06-11 กันยายน 2562 27,999 9,999 27,999 27,999 10,000
จอง
13-18 กันยายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
20-25 กันยายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
04-09 ตุลาคม 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
10-15 ตุลาคม 2562 31,999 9,999 31,999 31,999 10,000
จอง
11-16 ตุลาคม 2562 32,999 9,999 32,999 32,999 10,000
จอง
17-22 ตุลาคม 2562 30,999 9,999 30,999 30,999 10,000
จอง
18-23 ตุลาคม 2562 31,999 9,999 31,999 31,999 10,000
จอง
19-24 ตุลาคม 2562 31,999 9,999 31,999 31,999 10,000
จอง
25-30 ตุลาคม 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
07-12 พฤศจิกายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
14-19 พฤศจิกายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
21-26 พฤศจิกายน 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง
28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562 29,999 9,999 29,999 29,999 10,000
จอง