TR4-HKG09 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
TR4-HKG09 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : TR4-ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
มิ.ย.-ต.ค. (รายละเอียดวันเดินทาง อยู่ในโปรแกรมทัวร์ครับ ^_^)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
HKG09 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 
 
Program Detail

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น  Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
2

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง

365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า
3

เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ 

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า 
4 เมืองจูไห่ - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - AVENUE OF STARS - จิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)