TR4-HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น
TR4-HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น
รหัสทัวร์ : TR4-ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
15-17 ส.ค. / 10-12 ต.ค. / 17-19 ต.ค. / 22-24 ต.ค.
เที่ยวฮ่องกง-เซิ่นเจิ้นอย่างเต็มอิ่ม กับที่เที่ยวหลากหลาย
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น 
 
Program Detail
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น  Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
2

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง

Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า

3

เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - AVENUE OF STARS - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฮ่องกง(เช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ