TR11-CN8L802 จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน
TR11-CN8L802 จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TR11-จีน
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
31 ต.ค.-3 พ.ย.
เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สัมผัสความหนาวเย็นและหิมะ สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ชมสวนผลไม้ วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนเก่าแก่เมืองคุนหมิง เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง        

 HUI SHANG INTER HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

2

คุนหมิงเมืองตงชวนแผ่นดินสีแดงถานเตี้ยนสวนผลไม้ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)   

HONG TU YIN XIANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

3

ถางเตี้ยน- คุนหมิง- สวนน้ำตกคุนหมิง- ซุ้มประตูม้าทอง-ซุ้มประตูไก่หยก

OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan

LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

4

วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้-คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 9,888 4,500 9,888 9,888 4,000
จอง