จีน เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ 5วัน3คืน by XJ
จีน เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ 5วัน3คืน by XJ
รหัสทัวร์ : TSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
21-25พ.ค. / 28พ.ค.-1มิ.ย./ 6-10 มิ.ย. / 13-17มิ.ย. / 20-24มิ.ย. / 27มิ.ย. -1ก.ค. / 4-8 ก.ค./ 9-13ก.ค. / 16-20ก.ค. / 25-29ก.ค. / 8-12 ส.ค./ 22-26ส.ค. / 29ส.ค.-2ก.ย./ 5-9ก.ย. / 12-16ก.ย. / 17-21ก.ย. / 19-23ก.ย. / 24-28ก.ย. / 26-30ก.ย. / 10-14ต.ค. / 15-
เที่ยวเต็มอิ่ม พักรร.4ดาวสุดคุ้ม ชม1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน / นั่งรถไฟความเร็วสูง / (ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
TSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ 5วัน3คืน by XJ
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)

วันที่ 2

นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง(B/L/D)                                                                                                                                                                                                          

วันที่ 3

พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง                                                                                                        (B/L/D)                                                                                   

วันที่ 4

ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่(B/L/D)                                                                                                                                                                                           

วันที่ 5

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)

Flights
AIR ASIA X (XJ)
Departure Flight: XJ808 (15.55-21.40)
Arrival Flight: XJ809 (22.40-02.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,989
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,989
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,989
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,500
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,900
มัดจำ 12,989