กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
25-29 กันยายน 2562 42,888 11,000 40,888 41,888 0
จอง
10-14 ตุลาคม 2562 42,888 11,000 40,888 41,888 0
จอง
19-23 ตุลาคม 2562 42,888 11,000 40,888 41,888 0
จอง
06-10 พฤศจิกายน 2562 42,888 11,000 40,888 41,888 0
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 42,888 11,000 40,888 41,888 0
จอง
05-09 ธันวาคม 2562 43,888 11,000 41,888 42,888 0
จอง
06-10 ธันวาคม 2562 43,888 11,000 41,888 42,888 0
จอง
25-29 ธันวาคม 2562 43,888 11,000 41,888 42,888 0
จอง
29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 47,888 12,000 45,888 46,888 0
จอง
30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563 47,888 12,000 45,888 46,888 0
จอง